Český granát je překrásný, sytě rudý klenot, který patří k tomu nejcennějšímu z přírodního bohatství naší země. Představuje jeden z jejích symbolů – a to platí už mnoho stovek let. Historie využití tohoto nerostu je dlouhá a bohatá. A ani současnost mu neubrala na vzácnosti, spíše naopak.

Co je vlastně český granát?

Odbornou řečí se jedná o minerál, křemičitan ze skupiny granátů. Ještě konkrétnější označení pro český granát je pyrop – slovo pochází z řečtiny a mohli bychom ho přeložit jako „ohnivé oko“. Název pochopitelně odkazuje k červenému zbarvení

Pyropy se nevyskytují jen u nás. Další naleziště leží třeba v Tanzanii, USA nebo Rusku. Český pyrop je však zdaleka nejcennější a svými vlastnostmi překonává drahokamy z jiných lokalit. Vyskytuje se přitom na pouhých cca 70 km čtverečních. Na jižních svazích Českého středohoří mezi obcemi jako Libčeves, Měrunice a Leská. Za zmínku stojí, že pyropy lze najít i na jiných místech ČR. Nedosahují však takové kvality jako granáty ze středohoří. 

Historické okénko 

Pyropy jsou známy nejméně od raného středověku, kdy s nimi čile obchodovaly germánské i jiné evropské kmeny. Už tehdy se zřejmě sbíraly i středohorské granáty a představovaly vysoce cenný obchodní artikl. 

Stejně jako dnes měl pyrop význam především v klenotnictví. V současnosti však tento nerost používáme i k jiným účelům – například jako brusný materiál nebo součást ložisek některých jemných mechanik. 

Ve vrcholném a pozdním středověku a následně novověku význam českých granátů ještě narostl. Ve sbírkách Národního muzea si můžete prohlédnout skvostné šperky datované až do 13. století. Zvláštní pozornosti se českému pyropu dostávalo v období baroka a už v roce 1742 zakázala Marie Terezie jeho vývoz (v surovém stavu). Zajistila tak jeho zpracování v českých zemích. Od roku 1953 se této činnosti věnuje družstvo umělecké výroby Granát, Turnov. 

 

Dokonalý šperk 

Půvabná, temně rudá barva českého granátu ho předurčuje k použití při výrobě šperků nejvyšší kvality. Náš pyrop je průhledný či průsvitný a vyskytuje se v poměrně drobných zrnkách, nejčastěji o průměru do 3 mm. Za vcelku vzácné už lze považovat pyropy okolo 5 mm, větší jsou vyslovenou raritou. 

Pokud jde o fyzikální a chemické vlastnosti, granát je sice křehký, ale poměrně tvrdý (až 7,5 na stupnici tvrdosti). Tvoří ho převážně křemík, hořčík a hliník. Jen velmi malý zlomek vytěžených pyropů je vhodný pro použití v klenotnictví. Kritéria jsou přísná a náročná je i samotná těžba, nemluvě o zpracování. I tyto faktory zvyšují vzácnost šperků z českého granátu, který je opuncován značkou „G“. 

Při broušení granátů se používá karborundový brus, na jemnější dobroušení mikropolytový brus. Některé velmi vzácné kousky však mohou být broušeny i ručně. Podle kvality broušení se pak granáty dále třídí a použijí při výrobě velmi různorodých šperků. Nejvíce se uplatní v luxusních brožích, náhrdelnících či náramcích

Platí pravidlo, že českým pyropům se nejvíce daří pospolu. Šperky jsou proto vyráběny z velkého množství zrnek uložených v těsné blízkosti – nosnou „konstrukci“ pak tvoří jiné cenné kovy, může to být například stříbro nebo zlato. Šperky z originální produkce společnosti Granát jsou vždy precizní a exkluzivní výtvory pro náročné zájemce. 

Péče o granátové šperky 

Luxusní šperky z českého granátu jsou vhodné spíše pro výjimečné příležitosti, nikoli běžné nebo každodenní nošení. Samotné granáty jsou poměrně stálé. Při neopatrném zacházení však může dojít k uvolnění některých zrnek a pak je nutná oprava u šperkaře. V případě, že jsou granáty usazeny na stříbrném podkladu, lze počítat s oxidací tohoto kovu. I čištění je vhodné svěřit do rukou profesionálů.