Zlato patří odedávna k nejhodnotnějším prvkům, které lze v přírodě najít. Zlatá horečka a obdiv k tomuto kovu provází lidstvo od nepaměti až dodnes. Zlato je symbolem bohatství, stability a luxusu. A přestože by se zdálo, že k němu neodmyslitelně patří právě jeho zlatá barva – moderní trendy často míří poněkud odlišným směrem.

Co možná nevíte o zlatě

Není úplně jasné, kdy se začala psát společná historie lidstva a zlata, ale fascinující je už samotný vznik tohoto prvku. Ten má původ v monstrózních kolizích a explozích kosmických těles, jako jsou neutronové hvězdy a supernovy. Jen takové události mohou poskytnout dostatek energie k syntéze atomů těžkých prvků, jakým je právě zlato. 

Z archeologických výzkumů vyplývají další zajímavá fakta. Lidé zlato znali a snad i používali už před desítkami tisíc let. Významnější pozornosti se mu však dostává teprve s příchodem neolitických a raně starověkých vyspělých civilizací. 

Egyptská kultura byla se zlatem spojená (a skoro by se dalo říct, že i posedlá) od samého svého počátku před 5 tisíci lety. Zlato si ale oblíbily i další národy tehdy úrodného středního východu, Asie – a později i Evropy. Zlato se stalo univerzální hodnotou, synonymem majetku, posléze výrobním materiálem platidel vysoké ceny

O tom, proč zlato lidi tak uchvacuje, se vedou spory. V současnosti se sice využívá v průmyslu, elektronice nebo i lékařství, ale historicky nejsou jeho praktické a užitné vlastnosti nijak významné. Zlato bylo vždy především okrasou. Jeho fyzikální a chemické vlastnosti jsou přesto pozoruhodné

Zlato je naprosto odolné vůči většině vnějších vlivů, i vůči drtivé většině kyselin nebo solí. Na druhou stranu je dokonale kujné a snadno zpracovatelné. Možná právě zde lze hledat odpověď na předchozí otázku. Spojení naprosté stálosti s poddajností a tvárností je hodno obdivu. 

Jak se vyrábí bílé zlato?

Už zmínění staří Egypťané znali a velice hojně používali zlaté slitiny – zejména tzv. elektrum. Tato slitina zlata a stříbra se ovšem vyskytuje i přirozeně. Jednou z nejznámějších současných, uměle vyráběných slitin zlata je však bílé zlato

Tento materiál je poměrně mladou záležitostí. Vznikl teprve na počátku minulého století, když se hledala levnější alternativa k platině. Takzvané bílé zlato se brzy ujalo a dnes je velice populární a módní. Důvodem je elegantní a méně okázalý vzhled

A co obsahuje bílé zlato? Samozřejmě „normální“ zlato (Au), do kterého se přidávají bílé kovy. Tím je dosaženo vzhledu velmi podobného stříbru. Škála odstínů je rozmanitá a závisí na použitých kovech a množství zlata, tedy ryzosti. Zatímco dříve se jako příměs používal především nikl, dnes je běžné paladium. Přidaných kovů však bývá často víc. Může to být i stříbro nebo měď či zinek

Bílé zlato tedy není nijak striktně definovaný pojem. Označuje jednoduše slitinu zlata s dalšími kovy, které mu dodávají výslednou stříbrobílou barvu. Od toho se taky odvíjí cena a kvalita tohoto krásného materiálu a výrobků z něj.